CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 

 1- Công ty QUẠT WINNER  cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật về quạt gia dụng  và các thiết bị điện gia dụng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ giao hàng với giá cả hợp lý nhằm đáp ứng thoả mãn nhu cầu của khách hàng.


2- Thực hiện chính sách quan tâm tới khách hàng, trợ giúp việc tư vấn lựa chọn, vận chuyển, lắp đặt và bảo trì sản phẩm.

Để đạt được cam kết trên Công ty tiến hành:

  • Duy trì thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp để mọi nhân viên đều thấu hiểu chính sách chất lượng, nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ .
  • Liên tục cải tiến Hệ thống QLCL, đầu tư hiện đại hoá sản xuất; chú trọng đào tạo để mọi nhân viên có đủ năng lực thực hiện có chất lượng công việc được giao.
  • Cộng tác chặt chẽ với khách hàng, không ngừng nghiên cứu phát triển để cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Lựa chọn các nhà cung cấp để việc mua vật tư đảm bảo chất lượng và giá cả.
  • Dự đoán trước và lập kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính để sản phẩm đạt thông số kỹ thuật, đúng tiến độ với chi phí sản xuất hợp lý.

 

   Giám đốc Công ty

 
(Đã ký)
Bản quyền thuộc về WINNERFAN
paymethods